— GDPR —

Co je to GDPR?

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

Co je to osobní údaj?

Osobní údaje jsou ve stávající směrnici z roku 1995 i v GDPR definovány jako veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

Jaká práva Vám GDPR přináší?

Nyní máte právo na informace o tom, jaké osobní informace o Vás známe, máte právo na vymazání nebo úplné zapomenutí Vašich osobních informací. Máte také právo vědět proč potřebujeme Vaše osobní údaje znát a jak dlouho je budeme uchovávat.

Jaké povinnosti máme vůči zákazníkům my?

Mimo povinnosti poskytnout Vám informace, vyplývající z předchozího odstavce, máme také povinnost Vaše osobní údaje bezpečně střežit, zabezpečit je proti odcizení apod. Musíme také stanovit osobu pověřenou správou a zabezpečením Vašich osobních údajů, na kterou se můžete kdykoliv obrátit.

Co se pro Vás mění?

Ve výsledku rozdíl nepoznáte skoro vůbec. Jediné, co se mění, je nutnost zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů u všech formulářů a objednávek v e-shopu.

Kde můžete zažádat o informace, které osobní informace o Vás známe?

Požádat o tyto informace můžete prostřednictvím běžné e-mailové komunikace na info@martakracikova.cz nebo prostřednictvím formulářů pro kontakt s technickým oddělením. Na Vaše dotazy Vám odpoví osoba pověřená správou osobních údajů dle GDPR.

Jaké osobní informace o Vás uchováváme?

Uchováváme pouze informace nutné k běžné evidenci a ke správné funkčnosti všech služeb. Jedná se tedy o jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a číslo bankovního účtu.

Jak je to s online rezervací?

Online rezervace pro nás zajišťuje společnost Reservanto a uchování osobních údajů je čistě v režii této společnosti. Informace jak pracuje společnost Reservanto s GDPR najdete zde. Kliknutím na tlačítko Online rezervace souhlasíte s podmínkami společnosti Reservanto zveřejněnými na webu uvedeném výše a také s našimi podmínkami týkající se GDPR. V procesu rezervace budete také vyzváni k potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů společností Reservanto.

Jak je to s nákupem v e-shopu?

Osobní údaje pro nákup v e-shopu vyžadujeme z důvodu platného uzavření kupní smlouvy. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu platnosti voucheru a pro účely evidence a reklamace také po dobu dvou let po skončení platnosti voucheru. Tyto údaje jsou uchovány na serverech společnosti, které jsou chráněny několikanásobným zabezpečením a v žádném případě nehrozí přístup k údajům nějakou třetí osobou. Pokud zažádáte o odstranění osobních údajů před uplatněním voucheru, tak se může stát, že se Vaše kupní smlouva stane neplatnou a voucher nebudete již moct využít.

Jak je to s komunikací s námi?

Veškerá komunikace mezi zákazníkem a námi je bezpečně ukládána z důvodů evidence, a proto i případě zaslání kontaktního formuláře po Vás budeme požadovat potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kde naleznu více informací o GDPR?

Všechny informace naleznete na oficiálních stránkách GDPR: https://www.gdpr.cz/gdpr/


Tento dodatek se dne 17. 5. 2018 stává součástí Všeobecných obchodních podmínek webu Studia Marty Kracíkové a je závazný pro všechny uživatele.